Eigendomsrechten:

De informatie op deze website, is eigendom van Horsch Makelaardij, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Het is niet toegestaan enig gedeelte van deze website openbaar te maken of te verveelvoudigen, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Horsch Makelaardij.


Hoewel Horsch Makelaardij ernaar streeft om op deze website betrouwbare en aktuele informatie te verschaffen, kan Horsch Makelaardij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt

Horsch Makelaardij kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site.